Le Thien Bao

Ngon lành cành đào mùa Tết. Mình sử dụng liên tục lạp xưởng Thanh Hương cho cả nhà mình và làm quà biếu 2 năm rồi. Lạp xưởng tươi rất ngon, ai cũng khen. Tất nhiên, năm nay tiếp tục order thôi. Duy nhất 1 chữ: ĐÃ!

www.facebook.com/pg/lapxuongtuoithanhhuong/reviews